logo
logo

MÄRGOTUS
ELO
KÜSÜMINE
KIRÄQ
KERGÜSI
INNEMBI
ARHIIV
 


 JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Määne tulõ rehekuu ilm?

aa

Bergmanni Karl (78), eläs Võromaal Lükkä kandin Rallovin, um ilma kaenuq 1955. aastagast.

Rehekuun pidä viil kuiva

Pori- vai viinakuun niguq tedä mynõq kutsva, minu nägemise perrä peris porikuu ei piässi olõma, või ollaq sadõmiid. Kuu keskestpuult või minnäq külmembäs, või tullaq ka päivä väikeisi miinuskraatõ. Mynõl puul või nakata ka maad kahutama. Kuu lõpupoolõ või tullaq joba peris sügüsäne külm ilm, sadõmiid ei piässi ütlemisväärselt olõma.


Saiajahu kolmõst veskist

Hambatohtrõ häästäs telt röövit aigu

Mõnistõ muuseum meelütäs latsi eläjidega 

Pääq püstü, sysaraq!

Rein Rootamm: ku õigõ aig tulõ, sis ütleseq sõbraq Gazpromist, et nüüt, mehekeseq, teemiq gaasi hinna kats kõrda suurõmbas. Ja kyik. Eestin lätt gaasiküteq pia puul`tõist kõrda kallimbas. Tuu om agaq kõva malk vindläse käen.

ANNAMI TEEDÄQ:

Kimmäs om, et Uma Leht ilmus vähämbält aasta lõpuni. Kyik, kinkal om tellit vai ostvaq Koidu vai Võrumaa Teataja, saavaq noidõga üten ka Uma Lehe ja tuu iist ei tulõq midägi mano massa. Lehte saa erälde telli üts`kyik määndsest post`kontorist Eestimaa pääl. Tel`misnummõr` om 00917. Üte kuu tel`mine mass 5 kruuni.

Umma Lehte müvväs Tal`nan Rahvusraamadukogo lehemüügipunktin, Tartost saa lehte osta Postimajast keskliinan. Viil om leht müügil Seto Talomuuseumin Verskan, Obinitsa Turismiinfopunktin, Karula Rahvuspargin ni Võro Instituudin.

Kuis lehte lukõq? y-täht` tulõ lukõq õ (vinne keele muudu) ja q märk` mitmust ja muud. Näütüses: mina vai lühembält maq, mitu pinni ehk piniq.


 
määrmine

Reklaamitelehvooniq

079 91 435
056 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


«Ku kats` kangõt
ommaq kokko
saanuq, sis
mõlõmbaq tahtvaq
tähtsäq
ja kuulsaq ollaq.»


Setokõisi
ülembsoots` ka Hõrna Aare
võrokõisi ja setodõ läbisaamise kotsilõ.
SEO KUU

4. Tervüsepäiv «Inämb leibä ja piimä!» 1.-7. klassi opilaisilõ Põlva Kultuurikeskusõn kl 14

7. Kodokandipäiv «Kodokant Kagu-Eesti» Sillapää külän kl 10

9. Epp Margna hõimuteemalidse kunstinäitusõ avamine Kõllõstõ vallamajan kell 12

10. Aoluupäiv «Räpinä kerik ja timä opõtajaq» Räpinä Koduloomuuseumin

10. Kell 18 algas Kanepi vallan Savi turismitalon pido, kon saavaq kokko  Karjala folklooriansambli, Põlva maakunna nuuri rahvatandsuansambli Kagu Kabujalakõsõ, Põlgastõ memmeq ja tõsõq

11. Linapäiv Mõnistõ muuseumin

12. Hõimupäiv Põlva Kultuurikeskusõn kl 20

14. Jahiratsutamine Pühä Hubertusõ avvus Põlvan

14. Põlva Kultuurikeskusõ vahtsõ huuao avamise ball kl 21

20. Suur`  süküsandõ näütüs ja tandsuõdak Lasva rahvamajan

20.-21. II eesti rahvamuusikatüütlüisi festival Põlva Kultuurikeskusõn

21. Nunnupido ja tandsuõdak Tsolgo rahvamajan

21. Obinitsa kooli 110. aastapäiv

27.-28. Kagu-Eesti ettevõtlusmess Põlva Kultuuri­keskusõn

27.-29. Võru Instituudi konverents`        «Õdagumere­soomõ ühendüstiiq» Põlvan Pesä hotellin

28. Lindora laat

30.-5. nov Teatri ja muus`ka nätäl Räpinä rahvamajan