PÄÄLEHT
MÄRGOTUS
ELO
KÜSÜMINE
KERGÜSI
INNEMBI
 


 
Ta
lna «Liiso» laulõ Soomõn

«Liiso» om Talna Võro Seldsi lauluansambli. Ku keväjä selgu, et saamiq sõita Soomõmaalõ Joensuu liina esinemä, võtt asaajamise hindä pääle ansambli laulja Laanpere Helga, kel um suumlaisi ja näide keelega rohkõmp tegemist olnuq. Olï mõtõq, et laulami seokõrd ynnõq võrokiilist laulõ. No üte soomõ rahvalaulu opsõmi kah mano.

«Joensuu Joen Jö» (‘jõe üü’) om sääne pidopidämispäiv, kon lõunast kesküüni peetäs terven liinan egasugumaidsi kunsti, kultuuri ja meelelahutusõ ettevõtmisi. Seo aasta peeti «Jõe Üü» põimukuu 25. pääväl. «Liiso» lauï üten suurõn kaubamajan, Karjala kultuuri ja turismi keskusõn «Carelicum» ja õdagu jõeveere pargi rahvapidul. Miq esinemisest kirot aoleht «Karjalainen» peräst, et «Liiso» rahvamuusikaperätsil laulõl olï olnuq hää rütm ja paras huug ni vaba ettekandmine. Tuud kah kiteti, et joensuulaisil olï võimalik kuuldaq sugulasrahva murdõkiilt.

Miq iist hoolitsiq väega häätahtlikult Joensuu Eesti Seldsi inemiseq. Kävemi näidegä joba sinnäjõudmise õdakul maa kombõ perrä sannan ja järven tsuklõman, laulimiq ütenkuun ja seimiq karjala piirakit.

Aitjuma Joensuu Eesti Seldsi lõpmaldaq tragilõ esinaasõlõ Maire Tsutsunenile ja Soomõ Eesti Seltsi Liidu pääsekretärile Kulle Raigile, kiä Helsingin sääntsit kokkosa
amisi kõrraldas ja uma liiduga ka rahalidselt avitas.

Kirberi Koit, Liiso juhtHää muutus liikluskõrraldamisel


Üts hää asi om ärq tett tuuga, et asula märki om Osula «liinan» tuudu suurilõ majjulõ lähembäle. Innemb oll nii, et ku Tartu tii päält tullit, pidit kõvõmba vungi paarsada meetrit inne suuri majju allamäke sõidu pääl õkva 50 pääle võtma. Võmmilõ miildü sääl kah kyikaig passi. Nüüd om tuu asi niimuudu ärq muudõt, et sääl, kon inne olï asula märk, om nüüd 70-märk, tuu vähämbält hoiatas ette, et suurõmb vunk tulõ maaha võtta.

Kärgula miis`Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.