logo
logo

MÄRGOTUS
ELO
VAIELUS
KIRÄQ
KERGÜSI
INNEMBI
E-MAIL
ARHIIV

Otsi viil ei saaq ! JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Mihklikuu ilm

aaaa
Lepaste Aare pilt

Bergmanni Karl (78), eläs Võromaal Lükkä kandin Rallovin, um ilma kaenuq 1955. aastagast.

Kygõpäält lõpõtamiq põimukuuga: ku ka muuga es lääq ilm täppe, sys üükülmiga oll` mul õigus. Pühäpäävä (27.08) hummuku oll` õhun neli kraati lämmind, a maapinna pääl oll` null` kraati nink hain oll` külmänü. Iiispäävä hummuku oll` õhun neli kraati, a maa pääl oll` üts` kraat` külmä, hain oll` niidü pääl külmänü ja esiki kürvidselehte oll` joba purnuq. Nüüd piässi päält üükülmä tulõma vihma, mis lätt noorõ kuuga ka mihklikuu sisse. 

Mihklikuu vai oinakuu - taa piäs tulõma ültse kuivõmb ku põimukuu. Mihklikuu algus um jahedamp ku põimukuu. Um sadõmiid, hussimaarjapäävä ümbre või ollaq lämmämp, või ollaq ka vihma. Täüskuu ümbre piäs olõma jahedamp ja ilma vihmaldaq. Madissõpäävä ja sügüse algusõ aigu piäs olõma lämmi ja ilma vihmaldaq, sinnäq või mahtuda ka vananaistõ suvi. Kuu lõpun noorõ kuu ümbre piäs minemä joba peris külmäs.

Juulikuu oll` vihma 21 päivä ja augustikuu 17 päivä. Utu oll` juulikuu 24 ja augustin nii 21 päivä.

Vôro keele oppamine hirmu ei tiiq

Talliina poiss jää-i võro keelega hättä


Arvi Leosk: Üle riigi om esiqeräline tuu, et timahavadsõ kooliaastaga algusõs panti kinniq hulga kuulõ

Silmä Sandri: Eläjid tapõtas vähämb


ANNAMI TEEDÄQ:

Uma Lehte saa aastaga lõpuni telli ütskyik määntsest post`kontorist Eestimaa pääl. Tel`misnummõr` om 00917. Üte kuu tel`mine mass 5 kruuni.
Umma Lehte müvväs viil septembrin Tal`nan Eesti Keele Instituudi valvõlavvan Roosikrandsi 6. Vahtsõ müügikotusõ annami teedäq "Postimehe" kaudu.
Tartost saa Umma Lehte osta Tartu Post`kontori lehemüügipunktist keskliinan. Viil om leht müügil Seto Talomuuseumin Verskan, Obinitsa Turismiinfopunktin ni Võro Instituudin (Tartu 48, Võro).

 
määrmine

Reklaamitelehvooniq

279 91 435
256 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


Hään mõttõn ommaq Võromaa inemiseq hiidütänü tuuga, et nääq ommaq hoobis tõistmuuudu ku Talina inemiseq. Nääq virisäseq vähämb, nõudva vähämb, ommaq jupi maad optimistligumbaq, inimligumbaq, sõbraligumbaq.

Võromaa eksmaavanõmb Robert Lepikson 27. augusti Eesti Raadio 
saatõn "Maalehega maalõ".

SEO KUU

5. Vanalinnastuudio etendüs "Mets" Võrol Kandlõ kultuurimajan kl 19

5. Viil om avat Angela Reidla maalinäütüs "Puugnitsa pildid"

5. Viil om avat Enno Ootsingu näütüs Põlva Keskraamatukogon

8. Taivaskua juusk

9. Rogosi laat

9. Antsla keskkooli vilistläisi kokkutulõk
`

9. Koikkülä kuul
` uut 250. aastapäävä ja parhillaskinõ Koikkülä latsiaid-algkuul` 10. aastapäävä pidulõ ummi vilistläisi ja ineskiidsi tüütäjiid. Aktus nakas kell 15 koolimajan

10. Viil om avat lapitöie näütüs Võromaa muuseumin

10. Tartu Latsiteatri etendüs "Kesk aegade viirastust luuletaja" Urvastõ põhikoolin kell 13.40

10. Marie Heibergi 110. sünnüaastapääväle pühendet luulõõdak "Käisin üksi tähte valgel" Võrol Kreutzwaldi muuseumin

15.-16. Vabaharidusõ Ühendüse ja Räpinä Rahvakooli VII lillipido Räpinän

16. saharipäävä laat Räpinän TÜ platsi pääl

18. Estonia operett "Onupoeg Bataaviast"
Põlva kultuurikeskusõn

22. Lillipido ja tervüsepäiv Põlva kultuurikeskusõn

24. "Põlva sügiskõnd" staadioni pääl

27. Bernard Kangro sünnüpääväkonverents
` Kandlõ kultuurimaja väiksen saalin

29. oinapäiv Mõnistõ muuseumin

30. leeväpäiv Mõnistõ muuseumin