PÄÄLEHT
MÄRGOTUS
ELO
VAIELUS
KIRÄQ
KERGÜSI
Otsi viil ei saaq!

 


         

Piimäpukk` - in memoriam 

Kõrd kynõl
` üts` bussijuht` säärädse nall`a. Vindläseq sõitnu Võrumaal ringi ja nännüq piimäpukki ni küsünüq: "Mia taa om?" Giid sellätänüq, et piimä jaoss. Vindläseq küsünüq, et kuis tuu lehm sinnäq pääleq saa?

Pukipiimä veeti vinne-aigu nii kombinaadi pütüga ku ka hariliku veomassinaga kohalikku piimä vastavõtmise punkti. Massina pand
` käümä kolhoos vai sohvoos, selle et "eräsektori" piim läts` kah kolhoosi piimäplaani täütmises kirja. Piimäautu pääl oll` pääle juhi viil üts` miis`, kiä kardu puki päält autukasti nõst`. Vahel mutiq kahtlustiq, et piimämiis` varastas karrast piimä pääle nõsõnu kuurt (selle, et millest tä muidu eläs, palgaraha juu kyik mahaq) ja nii naati piimämehhi mitmal puul "koorõriibatsis" vai lihtsalt "riibatsis" kutsma.

Piimämehele miildü väega nõsta kümneliitrilidsi ja katõkümneviielidsi kardu, a es miildü joht neläkümnelidsi. Noist, kiä neläkümnelisiga piimä tõiq, kynõl
` tä sys poodi man kiusujuttu, et näe kos vanamutt`, pelgäs, et pandas liitriq võlssi kirja ja upitas katõ vähämbä asõmal ütte suurt karda, nii et saa vai songa.

Kardul pidiq numbriq vai nimeq pääl olõma, kuis konnõgi. Ku kiri mahaq kullu, saatsõ piimävastavõtja synna, et säändse karraga inämb vasta ei võtaq, saat
` peräkõrd tävvelt puki pääle tagasi. Tuud, miä karra seen oll`, nii väega es kaiaq, muiduq ynnõ ku proovipääväl.

Tähtsämbit faktõ piimäpuki elost

* Piimäpukk
` oll` märk` - tuu perrä juhatõdiq tiid: piimäpuki mant kuralõ vai hääle.
* Talomeheq säädiq helkuriid külge, et otsa ei sõidõtas, a tuud tull
` yks nii vai naa ette.
* Latsilõ miildü piimäpuki pääl mängi - tiiä-eiq, kohe nääq nüüd mänimä ommaq lännü.


Kagahiiq jalgratast!

Mineva nädali oll` ilosa ilmaga nätäq Võromaal Sõmmõrpalo vallan Järveren sõitman andsakit sõidumassinit: kolm pois`kõist sõitiq katõ jalgratta-muudu as`aga. Nuuq es olõq peris jalgrattaq, a väega veidraq jalgrattaq. Kaegeq esiq, määndseq huvitavaq pilliq ommaq Jesper, Tiit ja Taavi koton kokko montiirnüq!

UL