PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 
Kuis mõtstsiku kartulist kavvõn saa hoita

Augustin, ku kartul joba alaq loonuq ja kasunu om, nakkasõq tsiaq jälleki mõtsaviirsit kartulimaid pulst`ma. Küsse vannu mõtsameeste käest, kuis näid kavvõmban hoita saa. Kõiviku Mihal` Sikamäelt ja Linnu Kolli (Nikolai) Süväorolt Kahkvast kynõliq, et egasugumanõ hirmutus avitas, a ynnõ edimädsel kõrral. Tõsõ üüse tulõ tsiga ja tund, et taa om jo tuusama asi vai tuusama hais – tan olõ-i midägi pellädäq. «Kygõ parõmbide avitas, ku võtat umaq rõivaq, mis päivä tüüga läbi higistõt ommaq, ja viit õdagu kartoli viirde,» kynõl` Mihal`. «A ega õdagu piät vahetama, muido ta järgmine üü inämb ei pelgä.»

«Kygõ kimmämb tsiahirm saasõ, ku lasõt iks 220 traadi sisse ümbre põllu,» kynõliq meheq. «Harilik elektrikar`us, no tuu pääle tä vast` ka kõrra hiidüs, vast` edimäne üü läbi ei joosõq, a ku tsiga iks valgusvuulu maitsa saa, sis tä inämb tagasi ei tulõq.»

Horma talu nuurperemiis`

Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.