PÄÄLEHT
VASTAKAJA
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ


 Tel`misenummõr` 00917
Ilmus 1 kõrd kuun
Toimõndüse aadress: Lao 5, 63308, Põlva
Väll`äandja: AS Põlva Koit
Trükjä: AS Täht trükükoda Võrol


Seo leht ilmus riikligu programmi "Lõunaeesti kiil` ja kultuur`" toel.

Allasõ Tiia 

päätoimõndaja
tiia@polvakoit.ee
tel 079 91 435
051 05 532


Harju Ülle 
 

tegevtoimõndaja ja
reklaamikõrraldaja
ylle@polvakoit.ee
tel 079 91 435
056 492 686 


Fastrõ Mariko 

keeletoimõndaja
fasaar@kiirtee.ee
tel. 07 427 431 vai 078 91 296


Laine Anneli 
küllendäjä
anneli@polvakoit.ee
tel. 079 95 692

Ruitlasõ Olavi 

veebimeistre
ruitlane@hot.ee
tel 07 498 330