PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
 


 Jahimeheq olõ-i kitsõtapjaq

Rõugõ jahimeheq olõ-i rahul tuuga, et inemiseq kaibasõq, niguq nimäq lasõssi rebästel kurja tetäq, a kitsõkõsõq not`vaq maha, ku ynnõ saavaq.

«Kolm aastakka tagasi lasksõmiq Rõugõ kandin talvõga 15 rebäst mahaq ja sis jäi naid siinkandin peris vähäs, minevä talvõ vast 3-4 tükkü saimiq kätte,» selet` Rõugõ Jahimeeste Seldsi esimiis` Vumba Aare. «Egaq rebäste suku saa-i maa päält peris ärq häötäq kah.»

Vumba Aare ütles, et jahimeheq ommaq esikinaq kohusõtundliguq ja laskva rebäsit hääst süämest, selle et padruniq ja bendsiin` masvaq pall`o, a nahka naasõq taha-i inämb, kääväq jopõdõga. «Antsla jahimiis` Põldsepa Ilmar lasksõ minevä talvõ üle saa rebäse. Mõtlõ, pall`o võisõq sääne nali masma minnäq. Ainukõnõ kasu om rebäselaskmise man tuust, et saa laskmismeisterlikkust har`ota,» selet` tä.

Vumba Aare kaivas` ka toda, et pall`o om naid inemiisi, kiä taha-i tetäq jahimiihiga lepingut ja sis tohe-i kiäki naidõ maa pääleq rebäsit egaq tõisi eläjit takan ajama minnäq. Ku kiäki sääl paugutas, sis ommaq naaq salakütiq, kiä tõtõst nimelt kitsõkõisi jaht`vaq.

Et Rõugõ jahimiihi kiäki laiskusõn süüdistä ei saassi, andsõ Vumba Aare mehesyna, et ku sügüse lumi maaha tulõ, om täl edimäne käük` Mustahambalõ, et vähämbält tuu kanamaias repän` poigõga Liiva-Annusõ manuq saata.

UL