PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 

Üte otsaga mulgi kaigas*

Nüüd sys tetti ka Viländimaal suvõülikooli-muudu üritüs, miä andsõ inämb-vähämb suvõülikooli mõõdu vällä kah. Üttegi näütemängu kül es olõq, a laulu ja tandsu oll` külh, tetti käsitüüd, kaeti taivatähti ja opiti tundma rohuhainu.

Synasaibaga ähvärdediq viljändläisi, kiä mulkõ mainõt rikvaq, a esiq olõki-i mulgiq. Et nimäq ommaq iks nii halvaq, hääletäjit pääle ei võtaq, folgikülälisile kargasõq persega näkko ja ültse kõndva vihadsõ näoga.

Kõrvaltkaejalõ näüs, et viljändläseq kasutasõq mulgi nimme ärq uma (äri)huvidõn, näütüses Mulgi reisiq ja Mulgi Rammumiis` ommaq kaubamärgiq ja viil määntseq! Tarvastu, Paistu, Helme, Karksi ja Abja perismulkõlõ vala taa ynnõq õlli tullõ.

A ku võrokõsõq võivaq uhkusõga kandaq hamõt kirägä «Kaigas om katõ otsaga», sys mulkõ umal tundus üts` ots puudus ollõv. Rassõ ynnõ üldäq, kumb: kas tuu, miä näütäs vastasõ poolõ, vai tuu tõnõ, kost nuhtlõja kinniq hoit. Egätahes matsuq jääväq nõrgas vai lääväq märgist müüdä.

Oll kuuldaq juttu tuust, ku uhkõq, lahkõq ja suurõ nal`asoonõga mulgiq ommaq. Küsüti ka tuud, kas tulõvakõrd tuud üritüst kõrralda iks mulgi nime all. Taa ajavat muu rahva minemä, et mis miiq topimi umma nynna sinnäq, kon mulgiq umma asjo ajavaq.

Tegeligult tükse sjoogi kõrd Võro peritollu osavõtjit inämb olõma ku mulkõ. Et mulgis olõmist häbendedäs, näütäs tuud, et olõ-i juuri ja et mulgis olõmine om rohkõmb elostiil ku rahvus. Ja uhkõ elostiil. A mulgi üritüsi või yks ka edespidi kaema minnäq.

*Timahavadsõ Kaika suvõülikooli hammõ pääl oll kiri Kaigas om katõ otsaga.

Tsääro Elmar, Viiratsin eläv võrokõnõ

 

Võtkõ bussipilet!

Sõitsõ ildaaigu Põlva-Otepää bussini ja näi, kuis kats` piint provvat massõvaq bussijuhilõ sõidu iist rahha ja piletit sukugi taha-õs. Vuhistivaq säändse näoga pinkõ vaihõlõ, nigu olõssi kinkälegi (bussijuhilõ?) ilmatuma hääteo tennü.

Või-ollaq nail provvidel om niipall` o rahha, et uma autoga Põlvan kävvü, kui bussiq «sõitjidepuudusõl» mahaq võetas, a võinuq õks märki, et bussi käügünhoitmist kaias õks ostetü piletide päält.

A.K. Kan`epist

Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.