logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
ARHIIVTrükiq otsisõna ja pressiq ENTER


JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Või um taivaesä timahavva suvõkõist andnu, lämmind ja kuiva pidä vilävõtmiseni vällä. Täämbädse lehe vilä- ja leeväjutt tege ryymsas -
maameheq kynõlasõq, et timahavva om Võromaal ja Setomaal kasunu hää rügä. Egal puul tuu nii ei ollõv, Jõgeva ja Rakvere kandin panniq juulikuu tormiq rüä maaha ja säält inämb õigõt kvaliteeti ei saaq.

Uma leevä küdsämine um perämädse kümne aasta joosul pernaisi käest tüüstüisi kätte lännüq. Nii asi edenes - Restu Põllu osaühingu põhiline käiveq tulõgi viimädsel aol joba leeväst ja kaljast, midä müvväs rahvalõ umal käel.

Maainemisel um vahtsõl Eesti aol väega hallus teedäq tuud, et leevä- ja saiajahhu tuvvas sakõst vällämaalt, kost saias odavalt ja päältnätäq parõmbat kraami. Maalähkül inemisel um umbõ rassõ arvu saia, mille piät saia silmnägu lubivalgõ olõma. Ütleseq viil, et miiq uma nisujahust küdsäden vaos sai lakja... Ei noh, häti iks lövvät, ku mugavusõ ja perädü kasumiga olt ärq harinu.

Muiduki um sjoo ilma üleüldine hädä tuun, et kyik piät päält väega illos ja ersats olõma, kaubandusligu vällänägemisega. Selle ummaq ka saiaküdsäjäq hädän. Inemise maitsõtaju lätt järjest inämb haraka muudu: midä rohkõmb läük`, toda parembalõ lätt. A üts`kõrd piässi lagi vasta tulõma. Tiiä eiq, miä sys saa. Vast nakatas rohkõmp mõtlõma, et pümmen kõtun ei olõq oluline söögikraami värm, a tuu, midä taa sisaldas. Mahepõllumajandus taad tsihti ajagi.

 

 

Harju Ülle: Roosisaarõ pääl panti ehitüs saisma

Mae Linnu: maq mänge kyik meheq üle!

Ruitlasõ Olavi:  Ruitlane om retsidivist: 
 Süküskuu om sügüsedselt lämmiBergmanni Karl,
ilmaennustaja


Süküskuu piässi tulõma joba sügüsedselt lämmi. Kuu algus om lämmi, või ollaq sadõmiid ja utu. Vanakuu-aigu või tullaq üükülmi, ku üüse om selge. Sadõmiid või ollaq innembi vähämb ku rohkõmb.

Pääle noorõkuu piässi olõma päivä lämmi. Ku üüse om selge, sys või tullaq üükülmi. Vihma tulõ vast vähä. Tuul aol või ollaq ka vananaistõsuvi.

Sügüse algus või tuvvaq määntsidki muutuisi, a tuu om viil tiidmäldäq, määntsiid.

 

Reklaamitelehvooniq

079 91 435
056 492 686

 

TOIMÕNDUS
 

 

KA KOS ÜTEl`


"Katõ väiko maakonna all olõk` nakkas Setomaa arõngulõ halvastõ mõoma, taad näüdäs` ilda aigu tiideehitüski.
"

Meremäe valla arõndusnõunik Hõrna Aare Setomaa põhiprobleemest kynõldõh