PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KERGÜSI
KIRÄQ

 
         


Kagahiiq lumõmiihi!
Kesk Sulbi küllä ilmu üte pühäpäävä õdagu suurõ sula aigu äkki kats` ilmaduma suurt lumõmiist. Lumõmeheq ommaq piä puul`tõiskümme inemise pikkust pikäq. Vaht`va sääl tõõnõtõõsõga tõtt jo pea kuu aigu, ei olõq näid lahknu sula egaq külm egaq pätiq.

Kiä säändseq suurõq lumõmeheq ehit`, ei olõq Umale Lehele täpsembält teedäq. Külä pääl üts` jutt kynõlõs, et nuuq om tennü Sulbin tuntu herr Tenno Mart, tõõsõq jäl tiidvä, et kohapäälseq pois`kõsõq ommaq nuuq lumõmeheq hulgani pistü ajanu.

UL