PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 
Tulõs vällä anda vabasurma säädüs

Inemine oll` lootusõtult haigõ. Tohtriq es annaq timäle lootust elläq inämb ku vast paar` nädälit, kirut` x. detsembri Sakala.

Jahmat tuu, et haigõ inemine saadõti kuulma kodo, kon tä hindälõ otsa tegi. Sääntse haigusõ kõrral olõs tohtriq pidänü põdõja kannatuisi leevendämä, nikagu timä ärq kutsutas. A ümbrekõrraldusõq ommaq miq tervüsehoitmist nii pall`o ärq lahknu, et minejäl tulõ asõ tühäs tetäq noilõ, kinkal viil lootust om.

Midägi om miq riigin väega määnüt, kuq aastaga lõpun olõ-i inämb ravimisrahha, sünnütäjaq saadõtas maa tõistõ otsa ja väikokõsõq latsõq koolõssõq ärq. Tohtriq saa-i kah midägi tetäq, ku tuu tervüsehoitmise poliidika tüküs mõtsa minemä.

Tervüsehoitmine, julgõolõk` ni sotsiaal`abi ommaq sääntseq as`aq, midä riik` piäs uma kodanikõlõ kättesaadavas tegemä. Tulõ vällä, et meil om arstiabi ynnõ rikastõ iinõigus.

Ku vähjähaigõlõ ei jaguq viimätside tunnõ jaos valuvaigistit, sys tulõs vällä anda vabasurma säädüs. Et inemine ei piäs kablajupist vai karmust viimäst api ots`ma.

Tsääro Elmar Viiratsist


Krematoorium savvas vahtsõst

Timukraatia areng Euroopan om jõudnu umbõ korgõ kõrra pääle. Inemist, kiä om 270 liigikaaslast lennukiga surma saatnu, ei pandaq tuu iist eluga masma, a miljon lehmä ja pulli hukatas ni aedas ahju pall`alt tuu iist, et myni näist kand haigust, mis – või-ollaq, olõ-i viil kimmält teedäq – nakkas ka inemisele.

Lehmätapp om tuu skisofreenia edimäne suurõmb saavutus, mis Läänemaailma põllumajandusõn periselt valitsas. Valitavidõ valitsajidõ jaos om liinarahva otav süük` pühä, a et liinarahvalõ and autuaknõst ilusidõ nurmi ja lehmäkarju nägemine kah kõva positiivse emotsiooni, sys mastas põllumehele hinnavahe kinniq. Ku massipsühhoos kunstliku tasakaaluga süsteemi persele kisk, mastas ka häötämine kinniq. Elektrijaamu liha pääle ümbre ehitämise tarkus om näil muiduki joba Adolfi aost olõman.

Hirm sita sissesüümise iin om ainukõnõ asi, mille eurooplanõ rohiliste jutust umas om võtnu. Lehmätapp om nigu nõidu palutamine 400 aasta iist – avitas usku, et Vanasthalvast om seos kõrras jaku saadu. Võrukõsõlõ sääne usk ei istuq.

Saarõ Evar

 

Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.