PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
 


 


 

Sai poodih pettä

Üts'päiv käve Võro liinah poodih. Ollõkastõ kõrval oll' unik puul'tõist liitrit suuri plast'mass'pudõlit sildiga «Hansa».

Putõl' massõ 4.50, õkva sääne hind, miä üle jovvu käü-i. Mõtli, et taa om kül hää uudis, et maainemiisi pääle inne joulu mõtõldas, võti õkva neli pudõlit.

Ku kodo jõvvi ja putlõ valla tei, et maidsa kah, määne taa kraam' õigõ om, tull' vällä, et tuu oll' selge vesi, õnnõ määnestki kaasi täüs lastu. Ummõtõ oll' sildi pääl selgehe kiräh, et tuu om hansa. Otsõ prilli vällä ja loi är tuu sildi alt väiku kirä, koh oll' kiräh, et kaseerit vesi.

Kae, niimuudu saiõ ma poodih pettä. Õkva sääne tunnõ, et mine vai tarbijakaitsõlõ kaibama. Soovida kõigilõ, kiä poodi- vai pangaasjo ajava, et lugõgõ õks kõik' läbi, es'ki tuu, miä om väikoh kiräh.

K. A. Kapõrast


Hirmsa kaardi

Inemise, ärke viige muuskaga kaartõ joulu aigu surnuaia pääle! Künnäl' om tõnõ asi, tuu and vaiksõlt ja pääletük'mäldä märku, et tan om käüt. Ku tuul' ja lumi kõik' kündle är kistutasõ, jääs kaart' iks lumõ ala pirisämä. Tuu pääle nakkas müüdäminejäl seest kokko kiskma. Rammsteini «Spieluhr» tulõ miilde.

Lindemanni Tarmo

 
Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
panda ja naid lühendä. Kirä iist honorari ei masta.