logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Piämi valima, kuis edesi

Lätt viil mõni nätäl ja olõmi Õuruliidun. Tuu liidu häist ja halvust külgist om kõnõld ja kõnõldas kimmähe viil hulga, mi jaos om tähtsä tuu, mis meist tan Võromaal ja kõgõst taast Võromaast saa. Ja kas mi jäämi hindäs, vai sulami kohegi tõisi sisse är.

Väiku keele omma Õuruliidun moodun. Noist peedäs pall’o, egä riik’ om uhkõ, ku täl om pääle riigikeele ka mõni väikumb kiil’, midä hoidas ja herätedäs. Väiku keele kõnõlõmine ei tähendä Õuroopan egäl juhtumisõl umaette rahvas olõmist, alambsaksa keele kõnõlõja omma õks sakslasõ, kuigi kõnõlõsõ umma kiilt.

Väikuidõ kiili probleemi omma pea egäl puul ütesugumadsõ. Kõgõ tähtsämb väikuidõ kiili hoitmise man om tuu, kuis mõtlõsõ tuust keelest keele kõnõlõja. Ku umast keelest arvatas häste ja tuu üle uhkõ oldas, naatas kiilt inämb op’ma ja laembalt tarvitama. Pall’o nakkasõ vahtsõst ka latsiga kõnõlõma. Ja tuu või üte keele, üten tuuga ka üte ilmapildi pästä.

Võromaal tulõ valli, kuis edesi minnä. Kas jäiä veeremaas ja tassakõistõ är häödä ja tõisiga ütte sulla vai pää pistü aia ja uma üle üten tõisiga uhkõ olla. A ilma uma keele hoitmisõlda ei tulõ ka muu kultuuri hoitmisõst midägi vällä.

Umma lehte saa osta ja telli

Uma Leht  saa osta Võro maakunnan Lehepunkti müügi-kotussist Võron, Parksepäl, Vahtsõliinan ja Antslan, Põlva maakunnan Põlvast, Räpinält, Kanepist, Ahjalt, Sabõrnast, Võõpsost, Verioralt, Verskast ja Tilsist.

Lehte saa telli egäst post'kontorist, e-kiräga (info@umaleht.ee) vai kõlistõn 78 22 221.


Harju Ülle: Mahhe tuu kassu suurilõ

Kama Kaido: Uma keele mõistmisõst nakkas kassu olõma

Harju Ülle: Häätujolidsõ tsia liha ei hüppä panni pääl
 

Aholämmi
 

ILM


Keväjäne lämmi tulõBergmanni Karl, ilmavana

Pääle munapühhi või ilm minnä joba keväjädselt lämmäs.

Mõnõl puul võiva üükülmä är jäiä. Või tulla ka vihma ja mõnõl puul või olla pikset üten vihmaga.

Noorõstkuust edesi (19.04) või minnä jaihõmbas. Või olla kuiva ilma ja või olla ka üükülmi. Ku tuult um, sis tuu um iks külm.

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja  tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ

siist saa kaia Navitroll'a pilte

ja siin kah Navitroll'a pildi

Siin om laulik «Tarõ taivahe»


 

Reklaamitelehvooni
tel. 78 22 221;
56 606 494

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`


"
Imäjõõst lõunõ puul om keeletiidüsligun mõttõn tõnõ kiil’ ku põh’a puul."

Hindi Mati lõunõeesti keelest (Eesti Ekspress)


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil'», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.