PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
 


 


 

Võro keelest

Lugõsi viimädsest Umast Lehest keeletoimõndaja luku («Kas kotun vai kotoh?», 27.04 Uma Leht – UL) ja tahassi kah ütte-tõist võro keele kotsilõ üteldä.

Mullõ tundus keele tsolk’misõ muudu, ku võro keelen pruugitas seto keele sõnnu. Näütüses omma nulga säältkandist peri, meil omma iks nuka. Ma olõ Varstun koolin käünü ja elä parhilla Võrol, Võromaal iks nulk ei üteldä.

Tahassi ka teedä, mille kirotadas Uman Lehen õurotaminõ, ma ütlesi iks eurotaminõ. Saman om pudsunudsija väega häste mõistõtav sõna, tuun mõttõn olõ-i tuu määnegi vahtsõnõ sõna.

Hüvato Tõnu Võrolt
 

Uma Lehe keeletoimõndajalt: Nulk om jah sõna, miä võõras jäänü, a vanal aol omma tuud tiidnü egä Võrumaa kihlkunna inemise. Seol aol om tavalidsõmb tõtõstõ nukk. A nulga sõnna lövvüs kotussõnimmin näütüses Vahtsõliina kandin. Vanast aost om teedä ka ütelüs: lugõ üle nulkõ ja kolkõ. Tuud üteldi latsõlõ, kiä es mõista viil häste lukõ. Kirändüsmuusõumilõ om kiäki herrä Jänes Tsolgo küläst kõnõlnu, et Tsolgo nulk um vanajuuda luudu.